Fra Kulturspiren

Fem viktige ting du burde vite om dans

Skrevet av Fredrik Otterbech Daglig leder i Kulturspiren

Fem viktige ting du burde vite om dans og hvorfor du burde lære deg å danse eller ha interesse for bevegelselære, rytme og motorikk i relasjon til musikk.

1. Dans har mye i seg og kan være med på å utvikle:  

Gledebevegelse – uttrykk – trening – fokus – kreativitet – musikkforståelse – sceneuttrykk – publikumro – fellesskap - intelligens og fysikk

 

2. Danse er kanskje akkurat den aktiviteten du kommer til å få meste bruk for i ditt sosiale liv med venner og bekjente. I de fleste sammenkomster som julebord, brylupp osv. Har du store fordeler hvis du kan danse eller kommunisere via kroppen til musikk.

3. Dansing - beveglese - utfoldelse gjør deg trygg i relasjon med andre mennesker.

4. Det er utviklende i forhold til din egen motorikk og er med på åpne dører for din personlige utvikling - som ikke bare har direkte samenheng med at du er flink til å danse eller ikke.

 5. Hvem har ikke lyst til og bevege seg - når du hører den musikken du liker best av alt. Det er noe som ligger i våres gener fra ur tiden og kan føles befriende hvis det får utløp i kropp og sinn.

 

Vi tar for oss det første punkte:

Glede – bevegelse – uttrykk – trening – fokus - kreativitet – musikkforståelse – sceneuttrykk – publikumro – fellesskap - intelligens og fysikk

 

* Glede

Glede preget av bestemte verdier og idealer som kommer til uttrykk i et sterkt sosialt fellesskap av dans og danseglade mennesker. Musikken i seg selv skaper en form for følse av noe, det behøver ikke være glede men ofte er musikk forbundet med glede og positive opplevelser. Når vi beveger oss i mønster som føles riktig for akkuratt den den type musikk og føler en mestringfølelse - oppleves dette som en fin opplevelse. Når du beveger deg og trener produserer kroppen Stoffet dopamin som er en signalsubstans, det vil si et stoff som overfører kjemiske signaler fra en nervecelle til en annen, og det dannes naturlig i hjernen. Stoffet er viktig for hjernens belønnings- og motivasjonssystem, og spiller en rolle i forhold til avhengighet. Belønningssenteret stimuleres av signalstoffet dopamin. Høyt dopaminnivå gir økt følelse av glede og velvære.

Kilde: forskning.no

 

* Bevegelse

Når dansere jobber med dans å fokuserer på rombevissthet og bevissthet på bevegelse i relasjon til andre i rommet skapes bevegelse. Kunnskap om og refleksjon over egen kropp relatert til bevegelse og dans er sentralt. Barn som mange ikke enda har fått et forhold til høyre og venstre har muligheten til utvikle og få et forhold til rettninger og hvordan vi beveger oss i forhold til noe.

 

* Sceneuttrykk

Dans er rytmiske kroppsbevegelser som gjøres med eller uten musikk. Dans er en av de eldste uttrykkene for kultur og kunst, og har også blitt brukt i religiøse ritualer. Mange danseformer har strenge regler for hvordan den skal utføres og gir kun små spillerom for personlig tolkning og improvisasjon, mens man i andre danseformer kun setter grenser ved hva som er fysisk mulig å utføre. Alle mennesker har et naturlig utrykk som du kan utvikles gjennom dans.

Kilde wikipedia.org

* Trening

 

  • Du bruker hele kroppen på mange forskjellige måter. Variasjonen av bevegelser – fram og tilbake, fra     side til side, opp, ned og rundt – øker bevegeligheten og styrker leddene.
  • Det er vektbærende mosjon – det vil si at du bærer din egen vekt. Det styrker skjelettet og forebygger beinskjørhet.
  • Du bygger opp holdningen og balansen, og blir raskere i mange av bevegelsene.

 

* Fokus

Når du danser så har du satt deg et mål i forhold til hvorfor du ønsker og danse. Elevene kan fokusere på tid (/tempo)i bevegelsene, dynamikk, små og stor bevegelser, kontrast og så videre når de er i danseklasse. Når du trener på den måten blir du også flinkere til tenke fokusert på en oppgave og ha fokus rundt det. Dette får ringvirkninger på andre ting i livet som krever fokus. Veldig ofte er dansundervisning oppgavefokusert og er med på utvikle ditt forhold til å tenke fokusert samt fullføre dine mål.

 

kreativitet

Frykt og slippe seg løs i dansen

Jeg har sett mye nybegynnere starte med dans og mye angst for forløsning.

Ved et norsk dansegulv finner vi de som ikke vil danse. Men er det slik over hele verden? Angsten for dansen er i stor grad kulturelt betinget.

– I mange afrikanske og søramerikanske kulturer har dansen en mer sentral plass som uttrykksform. I de vestlige, og kanskje spesielt i de nordiske, kulturene er det en mye større ambivalens mot dansen og kroppen. Vi har et tvetydig forhold til kropp og et tvetydig forhold til dans.

Hvorfor er det sånn

– Her må vi helt tilbake til det som kalles et dualistisk syn på mennesket, som fikk sitt gjennombrudd med den franske filosofen René Descartes på begynnelsen av 1600-tallet, hvor vitenskap ble skilt fra kunst og kropp fra sinn og tanker. Sinn og tanker fikk høyere status og ble i stor grad forbundet med menn, mens kropp gjerne ble forbundet med barn og kvinner.

 

Mange er nølende i møte med den frie dansen.

– I andre typer sport gjelder det å ha kontroll, kraften og reglene setter begrensninger, her vet man ikke helt hva som er «riktig».

– Kan man «gjøre det rett» i improvisasjonsdans?

– Egentlig ikke! Det er det som er poenget. Her er det kreativitet som gjelder.

  • En scenisk danser trener hovedsakelig de dyptliggende musklene.
  • Sterk bekkenmuskulatur: Gir stabilitet til å løfte bena i ulike retninger og en riktig plassering av bekkenet, som kreves i mange dansemomenter.
  • De overfladiske musklene blir lange; fotballspillere får korte.
  • Dansetrening øker ikke nødvendigvis kondisjonen fordi den blir ofte avbrutt for korrigeringer ol.

Kilde: Tone Pernille Østern, NTNU

 

* Musikk forståelse

Forståelse for ulike typer musikk i ulike kulturer kan bidra til å sette nåtid og fortid i perspektiv og kan være et viktig bidrag til å forklare dagens musikalske uttrykksformer. Når vi danser bruker vi ofte tellinger som verktøy for å kunne bevege oss likt. Forskjellige musikk har forskjellige tellesystem og oppbygning, så derfor får man et bilde av musikk som er knyttet til musikklære. Noen forskere mener at jo mere du lyter til musikk jo mere utviklende er det.

* Publikumsro

Jeg kan komme i kontaktet med elever - personer som sliter med angst for å opptre foran publikum. Dette er for eksempel musikere eller dansere med sceneskrekk, foredragsholdere med taleangst.

Når du blir nervøs, forsøker du ubevisst å ta ansvar for publikums følelser. Du forsøker å påvirke hvordan de skal oppleve deg. Du ønsker at de skal få sine forventninger imøtekommet, eller at de skal bli imponerte av deg.

Men akkurat som du ikke kan ta ansvar for den andre, i relasjon til din familie og dine venner, kan du heller ikke ta ansvar for publikum. Du må la ansvaret for deres følelser ligge hos dem. Det er deres oppgave å håndtere det, dersom de kjeder seg eller er skuffede. Det er deres liv. Du har derimot ansvar for din del av relasjonen. Og nettopp her ligger en mulig løsning på problemet. Når du danser og øver til noe du skal viser til publikum - får du ofte stått på scene og  muligheten for gjøre det sammen med mange andre - da får du øvet opp det og stå forand publikum og på sikt skaper en publikumsro.

Kilde http://saher.no

* Fellesskap

Dans sies å gi uttrykk for følelser og stemninger, og for å skape et sosialt fellesskap.

 

intelligens

Hjelper mot nedstemthet

  • Unge jenter kan danse seg til bedre psykisk helse, viser en studie utført av Anna Duberg ved Universitetssjukhuset Örebro.
  • 112 jenter mellom 13 og 18 år, som slet med nedstemthet o.l., deltok.
  • 91 prosent av de som danset to ganger i uken rapporterte om positiv effekt.

Kilde: Forskning.se

Hvis vi tar improvisasjonsdans litt videre

Når vi har fått fått et forhold til og bevege seg fritt, kan vi ta bevegelsene inn i et tankebilder som gir et utrykk i den fysiske verden. Det er her vi kan si vi utvikler eller stimulerer hjernen. Som instruktør kan man gi oppgaver som trigger vår måte og tenke på som f.eks gjøre en bevegeslseserie på forskjellige måter eller tenke i abstrakte bilder - som gjør at du må tenke mens du danser. Her øver vi opp vår hukomelsemønster og vår måte og gi bevegelsen et bestemt utrykk som igjen presser oss til ta frem føleser som er lagret i oss alle mennesker. Bevegelsene kan også gjøres motsatt og speilvendt osv. som trigger våres evne til tenke selv.

* Hjernen har minst syv forskjellige intelligenssentra, hvorav to tradisjonelt er overstimulert, og de fem andre hos mange mennesker er underutviklet. Her ligger et stort potensiale for utvikling

Hjernen har ca. 1000 milliarder (en trillion) hjerneceller hvorav 100 milliarder er aktive nerveceller (neuroner) og 900 milliarder er andre celler (gliaceller) som "limer sammen", ernÊrer og isolerer de aktive cellene. Hver og en av disse cellene er p sin mÂte "mektigere og mer avansert" enn de fleste datamaskiner som finnes p markedet i dag.

 Kilde: forskning.no

* Fysikk

Det dreier det seg om kroppens fysiske forutsetninger i forskjellige danseformer. Noen danseformer har større krav til god fysikk. Men i alle danseformer finnes det muligheter til og utvikle bedre fysikk. Når du danser bruker du ofte muskler som sitter tettere til skjelettet. Mange av dansformene krever også fysikk både til å hoppe høyt og flexibilitet.

Kilde Fredrik Ottrebech

De andre 4 puktene kommer snart - God Jul 😀

 

Ønsker du og skrive noe ang det jeg har skrevet bruk bloggen. 

Blogg til kulturspiren

 

 

Med vennlig hilsen
Fredrik Otterbech

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

22.08 | 21:19

Nå starter et nytt skoleår både i Bø og Skien kulturskole

...
15.12 | 04:57

Ny forstilling i Bø er gjennomført se vide på to av websidene her

...
10.07 | 01:51
Produkter/Tjeneste har mottatt 33
09.07 | 16:02
Du liker denne siden